ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถดับเพลิงและกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
ซื้อสายส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังบ้านนายถวิล ยอดแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุจราจร แผงกั้นจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567