ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
จ้างตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอถังประปาบ้านนายพิง ลำดวน และบริเวณหอถังประปาบ้านเขาคอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567