ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 พฤศจิกายน 2565
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ.๒๑๕๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างติดตั้งระบบตู้สาขา (IP-PBX) สำหรับโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 8 สายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๖๙๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565