ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2567
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรักครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
จ้าง จัดทำป้ายไวนิล โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรักครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ.๒๑๕๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2567
จ้างเหมาบริการเช่า Server (รายปี) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567