ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 716
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 สิงหาคม 2566
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ ๒๕ ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาพ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และหมายเลขครุภัณฑ์ และติดป้ายข้อความ รถดับเพลิงและกู้ภัย ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๖๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการรถตู้ สำหรับผูู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรากูร และตราสัญญลักษณ์ ประจำพระองค์รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณซอยรวมใจ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2566