ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 589
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุจราจร (เสาจราจรแบบล้มลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุจราจร (เสาจราจรแบบล้มลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุจราจร (เสาจราจรแบบล้มลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
ซื้อโต๊ะแสตนเลส และเก้าอี้ ประจำหมู่บ้าน ท่าดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน11 เมษายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2566