ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 561 ถึง 570 จากข้อมูล 791
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาตาบัว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 มิถุนายน 2564
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย28 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564