ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลอง เดือน ม.ค.63
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2563 งบทดลอง เดือน ธ.ค.62
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 1)
 ประเภท : งบทดลอง 5 ธันวาคม 2562 งบทดลอง เดือน พ.ย.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2562 งบทดลอง เดือน ต.ค.62
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ตุลาคม 2562 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2562
 ประเภท : งบทดลอง 4 ตุลาคม 2562 งบทดลอง เดือน ก.ย.62
 ประเภท : งบทดลอง 5 กันยายน 2562 งบทดลอง เดือน ส.ค.62