ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 744
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2567
จ้างตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
จ้างติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2567
ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2567