ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 533
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างติดตั้งระบบตู้สาขา (IP-PBX) สำหรับโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 8 สายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.๒๖๙๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณเขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน5 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-011 สายบ้านหนองจอก - บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-010 สายซอยริมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-011 สายบ้านหนองจอก - บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 49-010 สายซอยริมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤศจิกายน 2565