ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 661
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่่อาศัย ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นายพิภพ ยมเสน อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าบรรจุเอกสาร โครงการส่งเสริมวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สร้างจิตสำนึกในการขับขี่แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โครงการส่งเสริมวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สร้างจิตสำนึกในการขับขี่ แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
ซื้อหนังสือเรียนสื่อจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566