ข่าวการเงิน

 ประเภท :  1 กันยายน 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 1 สิงหาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประเภท :  1 สิงหาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประเภท :  1 กรกฎาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 1 กรกฎาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มิถุนายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 ประเภท :  2 มิถุนายน 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 มิถุนายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 ประเภท :  9 พฤษภาคม 2565 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤษภาคม 2565 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565